DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.

Ekológia

Vážení  priatelia,

 

Pri našej práci – produkcii detských ihrísk sme veľmi naklonení myšlienke
– žiť v súlade s prírodou a naše životné prostredie zaťažovať čo najmenej.
Učíme tomu samých seba a tiež naše deti.

 

Naša vôľa vzdorovať nadnárodným koncernom je silná a svojím názorom jasne vyjadrujeme postoj, že žiť sa dá aj bez chémie, agresívnych prostriedkov a bez pocitu, že iba veľké spoločnosti vedia, čo je pre nás dobré, aj keď je to v skutočnosti nezdravé.
Neriadime sa heslom: Po nás potopa!
Záleží nám na tom, v akom stave odovzdáme naše okolie ďalšej generácii.

 

Preto podobne, ako Ján Kalvín, pripíname svoje tézy (nie je ich 95 :-)) a to:

1)      Nechceme si zaťažovať svoje okolie a zdravie – chlórom, perborátmi, formaldehydmi a fosfátmi . Sú to chemické látky bežne používané vo výrobkoch v drogériách.

2)      Nechceme, aby produkty, ktoré denno-denne používame, boli skúšané na zvieratách. Užívajme si ich spoločnosť oveľa príjemnejšie, ako len bohapustým zneužívaním na rôzne pokusy v laboratóriách. Je to úbohý čin človeka!

 

Ak máte podobné zmýšľanie a názory, pozrite si a šírte našu stránku a začnite využívať tieto skvelé výrobky spolu s nami:

 

www.vonavy-domov.webnode.sk